Så kom de opdaterede retningslinjer for dagtilbud gældende fra d. 7. maj, som erstatning for tidligere gældende retningslinjer af d. 21.april.

De nye retningslinjer er igen en lille lempning af corona-restriktionerne. Det nye er bl.a. en anbefaling til at sætte håndsprit op udenfor havelågen, samt håndvask efter at have været på legepladsen.

Organisering af aktiviteter

  • Indendørs kan børn fra flere stuer godt blandes, men det bør begrænses.
  • Udendørs kan  2-3 stuer godt blandes.

Du kan finde den fulde ordlyd her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)