Her er de nyeste restriktioner for daginstitutioner

Som bekendt er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom pr. 1. februar 2022, der gælder dog stadig en række restriktioner for daginstitutioner – det meste er dog ændret til opfordringer. Det er lidt en jungle for personalet at navigere i, men her kommer et forsøg på en kort gennemgang:

Test, visir og coronapas for personalet

Det gælder, at personalet opfordres til 2 ugentlige selvtest samt at kommunerne kan udlevere disse. Ligeledes kan personalet lokalt få lov til at bære visir. Det kan ikke længere kræves, at personalet har et gyldigt coronapas.

Skal forældre bære mundbind og hente/bringe udendørs?

Det skal de ikke, men institutionen må gerne opfordre til at forældre bruger mundbind og henter/bringer udenfor. Der er endnu ikke lavet en plakat med en venlig opfordring til brug af mundbind.

Corona i hjemmet – må barnet så komme i institution?

Daginstitutioner må ikke afvise børn, der har familiemedlemmer med corona derhjemme, medmindre de har symptomer på corona. Personalet må gerne spørge, om barnet er blevet testet. De må dog ikke spørge om barnet er tidligere smittet. Forældre har stadig pligt til at fortælle institutionen, hvis deres barn har fået corona.

Hvad må institutionen gøre, hvis der er mange syge blandt personalet?

Daginstitutioner, der har et større smitteudbrud, kan søge rådgivning hos kommunens sundhedstjeneste, der kan få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om ekstra tiltag til at dæmpe smitten. Ligeledes kan kommuner i forlængelse af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed skulle lukke en institution midlertidigt, men er så forpligtet til at etablere nødpasning. BUPL har flere gange plæderet for at institutionerne skal kunne skære i åbningstid og antallet af børn uden at blive straffet for at bryde pasningsgarantien – senest i denne artikel.

Stadig masser af rengøring og frisk luft

For at dæmpe smitten opfordres stadig til at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse af smittespredning – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.

Vi henviser til Børne- og Undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar og også coronasmitte-hjemmesidens oversigt.