Hvilke corona-regler gælder for dagtilbud nu?

Pr. 1. august trådte nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og SFO’er i kraft.  Det betyder, at alle børn nu må komme i dagtilbud og skole, men at der fortsat er krav om rengøring og hygiejne. Her er en kort oversigt:

  • Der åbnes for alle børn, så åbningstider og børneantal, nu må være som før corona.
  • Hyppig håndhygiejne og daglig rengøring fortsættes. Mindst en gang hver dag skal alle kontaktflader gøres rent, dvs. håndtag, gelændere, bordkanter, legetøj og vandhaner.
  • Børn og voksne i samme gruppe behøver ikke holde mindst 1 meters afstand længere.
  • Forældre må gerne gå med ind og aflevere.
  • Børn må gerne være sammen på tværs af stuer, men det bør begrænses og det anbefales kun, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af hensyn til børnenes trivsel og udvikling.
  • Hvis et barn eller pædagog er blevet smittet med COVID-19, skal man fortsat isoleres i sit hjem i 14 dage. Nære kontakter til den smittede skal testes 2 gange og blive hjemme, indtil de har modtaget negativt svar på testen.
  • Det anbefales fortsat, at så mange aktiviteter som muligt foregår udenfor eller steder, hvor man bedre kan holde afstand.
  • Der bør tages hensyn til personale i risikogrupper ved at holde 2 meters afstand samt at have ekstra fokus på håndhygiejne.
  • Fristen for offentliggørelse af pædagogiske læreplaner samt sprogvurderingen rykkes til 31. december 2020.