Nyt om rengøringsudbuddet

Det bliver firmaet Alliance+, der skal stå for rengøringen i de af de selvejende institutioner, der har tilmeldt sig den nye rengøringsordning. Alliance+ har hovedkvarter i København, men har kontorer i Norge og Sverige også. De har 3000 ansatte og leverer udover rengøring også madordninger.

Gentofte Kommune har på et dialogmøde med bl.a. Gentofte Børnevenner meddelt, at de forventer en centralisering af budgettet. Beslutningen træffes endeligt på Økonomiudvalgsmødet i september.  De ved ikke med sikkerhed, hvor stor besparelsen bliver, men forventer at rengøringsbudgettet vil falde med ca. 30 %. Dette kommer også til at gælde for de institutioner, der står uden for rengøringsudbuddet. Kommunen skal varsle ændringer i tilskuddet til rengøring senest 3 måneder før ændringen finder sted.