Nemmere at komme ind på meritpædagog-uddannelsen

Københavns Professionshøjskole har fået dispensation til at lempe kravene på meritpædagoguddannelsen af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fremover behøver man kun have to års relevant erhvervserfaring – i stedet for 5 år – for at søge ind på uddannelsen.

Dette hænger sammen med regeringens planer for børneområdet med bl.a. minimumsnormeringer inden 2025. Det er dog svært at skaffe nok pædagoger og antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen falder.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside HER