Opdatering af corona-forholdsregler

I dag, d. 25. august 2020, har Sundhedsstyrelsen opdateret sine retningslinjer for dagtilbud og skoler i tilfælde af smitteudbrud af COVID-19.

I det nye opdaterede materiale anbefales følgende:

  1. Hvis der ER holdt 1 meters afstand: Der igangsættes en konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede – både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.
  2. Hvis der IKKE har været holdt 1 meters afstand: Hele klassen/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.

Symptomer er fortsat de samme som begyndelsen på influenza og øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed.  Andre tidlige, men mindre hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans m.v. Det varierer fra person til person, hvilke symptomer man har, men stoppet næse/løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.

Tidligere var anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle kun de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.

Læs hele brochuren HER