Nu må der holdes møder og leges på tværs igen

Restriktionerne er blevet lempet, således at der i dagtilbud nu må afholdes “aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål” igen. Det gælder personalemøder, forældrebestyrelsesmøder, forældremøder og forældresamtaler, det understreges dog, at der stadig er anbefalinger om at holde god afstand, ekstra hygiejne mv.

Gentofte Kommune præciserer dog

Det skal fortsat vurderes, i hvor høj grad temaet for den pågældende aktivitet kræver fysisk fremmøde. Gentofte Kommune opfordrer til, at det altid overvejes, om et digitalt møde, et hybridmøde, hvor nogle deltager fysisk og andre digitalt, eller et udendørs arrangement, kan give mening ift. aktivitetens indhold.

Og for de sociale aktiviteter…

Inden for stuen kan man nu godt afholde arrangementer såsom fælles morgenmad, trivselsarrangementer og kolonier. De bør afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling og uden kontakt på tværs af disse. Test, god hygiejne, afstand mv. gælder stadig.

Udendørs må man mere

Udendørs kan sociale arrangementer i daginstitutioner godt være på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger. Der følger derudover snarest specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning.

Den fulde ordlyd kan findes her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)