Ribisgårdens børn er blevet energibevidste

Ribisgården er en af de institutioner i Gentofte Kommune, der har deltaget i et projekt om at gøre børnehavens børn mere energibevidste. Det kommunale projekt er udarbejdet af firmaet Viegand og Maagøe. Projektet havde ræven Agent Snif som maskot og sammen med den gik børnene på jagt efter spildt energi.

Hos Viegand og Maagøe haft man en arbejdsgruppe bestående af en pædagog, en nudgingekspert, kommunikationsfolk og energifaglige eksperter. Dette for at kampagnematerialet fik et pædagogisk afsæt, brugte nudgingbaserede principper og samtidigt har et solidt energifagligt grundlag. Se hele den spændende projektbeskrivelse og alle de tilhørende materialer HER

Ribisgården deler deres meget positive erfaringer med materialet i denne artikel på BUPLs hjemmeside, hvor de også fortæller hvordan, de har tilpasset materialet og aktiviteterne til deres børnegruppe.