Østerled er fortsat fri for corona

På Bostedet Østerled er der for tiden sat ekstra personale ind, så beboerne kan komme ud og få frisk luft på gå –og cykelture. Beboerne bliver nemlig hjemme fra deres sædvanlige aktiviteter i disse dage pga. restriktionerne, så gå- og cykleturene er den eneste mulighed for at komme rigtigt ud.  Men positivt er det, at det indtil nu er lykkedes med at holde Østerleds beboere fri for covid-19. Det fine skilt med “Kom vaccine – Stop Coronavirus” er tegnet af en af beboerne.

Hver beboer må fortsat få besøg af 2 personer

Østerled har endnu ikke ændret på besøgsrestriktionerne, så det er fortsat muligt, at hver beboer kan have besøg af max. 2 personer, bare det er de samme personer hver gang. Alle gæster bruger naturligvis mundbind/visir, når de færdes på fællesarealerne.

Snart kan Østerleds sygeplejerske også pode

Gentofte kommune har nu givet grønt lys for, at Østerleds sygeplejerske, Christina, kan pode personalet og beboerne, så snart hun har fået et podekursus. Det er et meget vigtigt tiltag for at holde smitten ude.  Forstander Kit Rønholm udtaler, “Vi håber ikke, vi får brug for det selvfølgelig, men det bliver en kæmpehjælp for os alle.”

Så mangler der bare en dato for vaccination

Østerled har desuden sendt lister til Gentofte kommune, om at alle beboere ønsker corona-vaccine. Dette for at sikre, at der er en vaccine til alle, når muligheden er der – selvom der faktisk er enkelte, der endnu ikke ved, om de vil have den.  Kit Rønholm beder familierne til beboerne om at være tilstede, når det rent praktisk skal gennemføres, hvis en beboer har brug for støtte. Der er heldigvis gode erfaringer fra vaccineringen mod influenza, der forløb helt uden problemer. Der er også bestilt corona-vaccine til samtlige medarbejdere, der har ønsket det, incl. vikarer og rengøringspersonale.