Skærpelse af corona-krav til børnehaver og vuggestuer

Den seneste opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets covid19-retningslinjer fra d. 8. januar understreger betydningen og og konkretiserer de tidligere anbefalinger. Det gælder bl.a. det med at børnene helst skal være i små grupper med det samme personale hver dag, hvis der er mulighed for det. Desuden anbefales det stadig, at forældre henter og bringer udendørs, og at der bæres mundbind, hvis man som forælder kommer indendørs. Læs den fulde ordlyd HER

BUPLs formand, Elisa Rimpler, havde gerne set, at det var blevet formuleret mere som et “skal” end  et “bør.” Dette da det, ifølge hende, ikke er alle kommuner, der fortolker dette ens. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler følgende til BUPL om dette:

Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, hvis en anbefaling ikke overholdes, fordi det ikke er et krav. Jeg har en krystalklar forventning om, at når der foreligger en anbefaling midt i en global pandemi, som går ud på at passe på personalet og gøre, at de kan gå trygt på arbejde, så sørger man selvfølgelig for som kommune og daginstitution at leve op til den.