Opfordring: Tilbyd gratis influenzavaccine

Der er bekymringer om, at influenzaen vil ramme særlig hårdt i år. Derfor har Gentofte Kommune sendt følgende besked ud:

“Kommunen har forhandlet to aftaler hjem, som kan benyttes til at indkøbe influenzavaccination på den enkelte arbejdsplads og tilbyde den gratis til medarbejderne. Udgiften til vaccination afholdes af den enkelte arbejdsplads. Direktionen håber, at de enkelte arbejdspladser griber muligheden og tilbyder medarbejderne vaccination – som forhåbentlig kan mindste sygefraværet i vinter.

Tilbuddene omfatter følgende to muligheder:

  • Dansk Sundhedsteam: Pris pr. vaccination: 150 kr. Kørsel og administration pr. besøg: 350 kr. Vaccination kan foregå lokalt på den enkelte institution, eller på leverandørens klinik i Charlottenlund. Ved besøg på den enkelte lokation faktureres for minimum 10 vacciner. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober til 15. januar 2022. Bestilling kan foretages ved telefonisk henvendelse til telefon: 31 38 98 38.
  • Dansk Firmavaccination: Pris pr. vaccination: kr. 137,00. Ved færre end 10 vaccinationer er kørselstillægget på kr. 550,00 pr. lokation. Ved 10 eller flere vaccinationer på en lokation er kørselstillægget 350 kr. Ønskes vaccinationsbesøg før kl. 08:00 eller efter kl. 16:00, må der påregnes et tillæg på kr. 450,00 pr. påbegyndt time. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober og frem til medio december. Bestilling foregår ved telefonisk henvendelse til telefon: 40 11 83 21.

HUSK at henvise til Gentofte Kommunes hovedaftale indgået med Indkøb ved bestilling.

BEMÆRK: Leverandørerne skal bestille influenzavacciner den 22.10.2021, hvorfor bestillinger skal være foretaget inden denne dato, hvis man vil have en vis form for sikkerhed for at få vaccinerne. Dette skyldes den måde, som Statens Serum Institut tildeler vacciner på, hvorfor der herefter må påberegnes en risiko for restordre.

Vær også opmærksom på, at influenzavaccinen er gratis for:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2. eller 3. trimester
  • Visse kroniske sygdomme fx astma, diabetes, hjertekar-sygdom
  • Svært overvægtige med BMI over 40

I disse tilfælde afregner leverandøren med regionen og ikke kommunen.”