Pengepose til pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Men det går ikke godt med at tiltrække nye studerende, siden 2015 er optaget faldet med 17%. Det hjælper ikke på optaget, at pædagoguddannelsen løbende er blevet kritiseret for ikke at have tilstrækkelig høj kvalitet. Blandt andet har Danmarks Evalueringsinstitut peget på udfordringer med manglende studiekompetencer, lav studieintensitet, og at uddannelsen for sjældent lever op til de studerendes forventninger. Derfor afsætter regeringen nu et engangsbeløb på 127,5 millioner kroner til et kvalitetsløft af uddannelsen. Pengene er fundet ved at aflyse en særlig talentindsats, som den forrige regering indførte i 2019.

– Når vi investerer i pædagoguddannelsen investerer vi i vores børns fremtid. Det er vigtigt for, at Danmark bliver verdens bedste land at være barn i. De pædagogstuderende skal have flere undervisningstimer, mere feedback og særlig hjælp til de studerende, der synes det er svært at studere – for mig er det her første initiativ i at løfte pædagoguddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Pædagogmangel og babyboom

Frem mod 2025 vil antallet af 0-5-årige stige fra 361.271 til 414.184. En stigning på 52.913. Og går man yderligere fem år frem, kan vi komme helt op på omkring 437.000. Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforening. Og stigningen vil slå hårdest igennem i hovedstadsområdet, så der bliver rift om pædagogerne i vuggestuer og børnehaver de kommende år.

Dekan på Københavns Professionshøjskole udtaler: “Der er allerede i dag flere kommuner i hovedstadsområdet, hvor man kæmper med rekrutteringsudfordringer i daginstitutionerne. Så vores ambition på Københavns Professionshøjskole er klart at uddanne flere og dygtigere pædagoger de kommende år. De nye investeringer fra regeringen er et godt skridt på vejen.”

Hvad siger de ude i institutionerne?

Gentofte Børnevenner har i august gennemført en spørgeundersøgelse blandt ledere og souschefer i foreningens 23 medlemsinstitutioner. I besvarelsen giver de deres bud på, hvorfor pædagoguddannelsen har svært ved at tiltrække studerende. En leder udtaler: ” Pædagogfaget, både studiet og jobbet, har bestemt ikke fået den fedeste omtale i nyhederne – med alle de historier om dårlig undervisning, dårlige normeringer og dårlige lønninger, er det nærmest et mirakel, at der stadig er nogen, der vælger studiet. Heldigvis er virkeligheden ikke så sort/hvid, og pædagogfaget er stadig det fedeste og mest meningsfulde, man kan vælge.”

Men uddannelsen er også blevet for teoretisk, mener en anden leder: ”Pædagoguddannelsen skal tilbage til seminarierne, alt for meget teori og for lidt pædagogik.”

Undersøgelsen peger desuden på, at merituddannelsen som pædagog er for dyr for både den studerende og institutionen. Flere merituddannede pædagoger kunne ellers være en del af løsningen på pædagogmangelen.

Læs mere om kvalitetsløftet:

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/ekstraordinaert-loft-pa-127-5-millioner-til-paedagogstuderende#cookieoptin

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/minister-klar-med-1275-millioner-til-paedagoguddannelse

https://www.kp.dk/om+os/nyheder+og+presse/nyheder/2019/08/kvalitetsloeft+paedagoguddannelsen