Styrk dine kompetencer indenfor kreativ procesfacilitering på Bloom Institute

På Gentofte Børnevenners ledelsesforum d. 18. april, havde vi besøg af Julie Pi. Hun er stifter af Bloom Institute, der bl.a. er en kunstnerisk fritidsklub for skolebørn, og et akademi, der tilbyder forskellige kurser, videreuddannelse til private og virksomheder. Julie Pi er drevet af at udforske, hvad kunsten kan og hvad den gør for os. Hun ser kunsten som en del af det at være menneske, og som en måde at udtrykke sig forudsætningsløst på.

Kreativ fritidsklub og efteruddannelse i kreativ procesfacilitering

I Blooms fritidsklub kan børnene udtrykke sig og arbejde med at bruge kunsten som et middel eller proces, ikke et mål eller resultat. Kunsten skal være et åndehul, som kan dyrkes også af voksne. Det er det, der også ligger i Bloom Institutes efteruddannelse i kreativ procesfacilitering målrettet pædagogisk personale. Man kan søge støtte til uddannelsen gennem Statens Kompetencefond. Gentofte Børnevenner giver desuden 50% af egenbetalingen (deltagerpris minus 80% i tilskud fra kompetencefonden) til de første 10 deltagere. Næste holder starter midt i maj og der er ansøgningsfrist 1. maj.

Læs mere om uddannelsen her: Dagtilbud – Efteruddannelse i KP

Og her er samlet tidligere kursisters erfaringer med forløbet: Oplevelser fra kursister