8 spørgsmål som den gode leder stiller sine medarbejdere

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har netop offentliggjort en analyse af ledelsens betydning for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Over 55.000 lønmodtagere er blevet fulgt gennem 4 år. Analysen viser, at det kan være en fornuftig og bæredygtig strategi at involvere medarbejderne i planlægningen af arbejdet, have klare roller og rammer og ikke mindst anerkende medarbejdernes indsats. Der er taget højde for køn, alder og uddannelsesniveau, og konklusionerne ændrer sig ikke, når der yderligere tages højde for jobgruppe, branche, medarbejderens anciennitet, og om man arbejder i den private eller offentlige sektor. Læs en artikel om analysen HER

De 8 typer ledelsesadfærd, der har stor betydning for arbejdsmiljøet

Deltagerne i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvor ofte de oplever nedenstående adfærd fra deres ledelse. Det er altså disse 8 typer ledelsesadfærd, der har stor betydning for det positive psykosociale arbejdsmiljø:

  1. Hvor ofte forklarer din nærmeste leder virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver?
  2. Hvor ofte har du tilstrækkelig autoritet i forhold til dit ansvar?
  3. Hvor ofte tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling?
  4. Hvor ofte involverer din nærmeste leder dig i planlægningen af dit arbejde?
  5. Hvor ofte giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (positiv og kritisk)?
  6. Hvor ofte er dit arbejde anerkendt og værdsat af ledelsen?
  7. Hvor ofte får du den nødvendige hjælp og støtte fra din nærmeste leder?
  8. Hvor ofte kan du stole på udmeldinger fra ledelsen?

Høj tilfredshed med ledelsen i vores medlemsinstitutioner

Meget tyder på, at det netop er den type lederadfærd, som de ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner oplever. I disse uger har vi nemlig en spørgeskemaundersøgelse vedr. rekruttering og fastholdelse i gang. Cirka halvdelen af alle de fastansatte i vores medlemsinstitutioner har allerede svaret, så derfor kan vi allerede nu se en meget glædelig tendens til, at 88 % er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsen. Ligeledes føler 86 % sig set og anerkendt af ledelsen og 92 % ville anbefale deres arbejdsplads til andre. Yderligere passer det rigtig fint med pointerne ovenfor, at når de ansatte bliver spurgt om, hvad der er vigtigst for dem, i forhold til at ville blive på arbejdspladsen, så svarer de fleste, at stedets værdier og pædagogik vægter mest.