Ny artikel om inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud

Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe har netop udgivet en artikel om specialpædagogisk arbejde med børn med autisme i almene dagtilbud. Forfatterne er i gang med et antropologisk forskningsprojekt, der undersøger, hvordan forskellige forståelser af autisme bringes i spil i det pædagogiske arbejde, og hvilke konsekvenser de har for de diagnosticerede børn i hverdagssituationerne ude i institutionerne. Læs artiklen HER

En socialpsykiatrisk opgave

I artiklen rammesætter forfatterne arbejdet som en socialpsykiatrisk opgave, fordi det pædagogiske personale forventes at arbejde med det diagnosticerede barns inklusion i den almene børnegruppe.  At støtte og guide børnene i disse aktiviteter er en hyperkompleks opgave, der indebærer, at det pædagogiske personale forholder sig til barnets individuelle vanskeligheder og dets inklusion i gruppen. Hvordan er pædagogik i stand til at hjælpe børnene til at forstå og aflæse sociale koder og mønstre? Ligeledes belyser forfatterne de etiske konsekvenser af pædagogikken for børnene, når der eksperimenteres og ikke eksperimenteres i de pædagogiske handlinger.

Om forfatterne

Bjørg Kjær, ph.d. og pædagogisk antropolog, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet, København. Har bl.a. skrevet bøgerne Børn og barndom på fritidshjem og Inkluderende pædagogik og bidraget til bøgerne Inklusion og eksklusion og Pædagogisk antropologi: Tilgange og begreber. Hendes forskning beskæftiger sig med roller, samarbejde og relationer i og omkring daginstitutioner, skoler, mv. og har især fokus på børn i udsatte positioner, hverdagslige forestillinger og forhandlinger om normalitet og afvigelse, stigmatisering, samt professionelle identiteter, forældreskab og børneperspektiver. Har blandt andet forsket i forældresamarbejde, pædagogisk kvalitet, børn og familier i udsatte positioner, inklusion, specialpædagogik, professionel identitet i forandring – alt i hverdagslivsperspektiv. Har gennem en årrække udforsket diagnosticering som socialt og kulturelt fænomen.

Ida Danneskiold-Samsøe, ph.d. og postdoc ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet, København. Stiftede non-profit organisationen ”Huset for Inklusion” i samarbejde med Gentofte Børnevenner i 2017 og har derigennem arbejdet med pædagogiske udviklingsprojekter i dagtilbud med fokus på inklusion og børn med særlige behov. Arbejder aktuelt med at studere brobygning mellem specialpædagogik og almenpædagogik i dagtilbud med både børn med autisme og neurotypiske børn.