Er du medlem af en forældrebestyrelse? Så har du nu chancen for at være med til at præge udviklingen af Gentofte Kommunes biblioteker.

Der mangler nemlig en forældrerepræsentant i et opgaveudvalg sammen med andre borgere og lokalpolitikere under overskriften: ”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”.

Udvalget skal bl.a. arbejde med disse spørgsmål:

  •  Hvordan skal borgere i alle aldre møde biblioteket i deres hverdag?
  •  Hvad skal kendetegne det gode kulturhus, når det samtidig er et bibliotek?
  •  Og er der noget, du savner – og som andre også savner?

Med dig som interesseret i opgaveudvalget her:  www.gentofte.dk/bibkulturhus