Østerled er blevet tildelt årets kulturpris på kulturfestivallen ”Kultur der dur,” der er en årlig festival for mennesker med handicap, som Gentofte og Gladsaxe kommune står bag. Prisen gives til personer eller steder, der har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap. Og det har Østerled med projektet ”Ældreliv på tværs,” der har til formål at give botilbuddets ældre beboere en hverdag med meningsfulde aktiviteter til gavn for fællesskabet.
Fire gange om ugen mellem kl. 10 og 13 mødes de ældre for at lave håndarbejde, mad, havearbejde, gymnastik eller tage på ture. Der bliver sunget, hørt musik og indimellem også pyntet op. Deltagerne er meget glade for det. De sidder ofte klar før tid og venter på at komme i gang. Nogle kan klare sig med mindre medicin end før og generelt mærkes en glæde ved aktiviteterne til gavn for alle beboerne på Østerled.
Prisen er på 5.000 kr.

Smakkegårdsvej 71 har fået en ny lejer på 1. salen: Ludika – Center for Development, der har motorikspecialist Paula Martinez i spidsen. Ludika flyttede ind i sommers og tilbyder nu en lang række tilbud til både private og institutioner i samarbejde med andre specialister med fokus på motorisk udvikling, tidlig indsats og indlæring. Se link til deres hjemmeside her til højre.

Samarbejde om motorikken
Gentofte Børnevenner og Paula Martinez har sat en række samarbejder i søen til gavn for motorikken. Således kan man i dette efterår gå til Familieakrobatik om søndagen, medarbejdere kan træne ”360 Balance” til særpris og medlemsinstitutionerne kan melde sig til motorikforløbet ”Bevæg dig og lær 2”. Bevæg dig og lær er et projekt, der har fokus på at styrke fagligheden omkring det motoriske område ude i institutionerne. Se link til de 3 tilbud her til højre.

Lær alt, hvad I skal bruge for at kunne udføre bestyrelsens
lovpligtige arbejde med de pædagogiske læreplaner.

En god pædagogisk læreplan kan føre til børn i trivsel
Bestyrelsen har med loven om stærkere dagtilbud fået til opgave at være med til at udarbejde, evaluere og følge op på de pædagogiske læreplaner. Jo bedre bestyrelsen er til at have nysgerrighed og opmærksomhed rettet mod arbejdet med den pædagogiske læreplan, jo bedre understøtter man personalet i, hvad det er man vil med den pædagogiske praksis. På den måde er bestyrelsen i endnu højere grad med at formulere og kommunikere, hvad man vil med børnene, og hvilke krav man stiller til kvaliteten i dagtilbuddet og til børnenes trivsel.

Hvad skal vi lave på workshoppen?
De 6 læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag præsenteres. Dernæst gennemgår vi hvad bestyrelsens opgave er i forhold til institutionens pædagogiske læreplan og hvordan bestyrelsen kan være med til at udarbejde, evaluere og følge op på det pædagogiske arbejde. Ligeledes sætter vi fokus på hvordan det pædagogiske udviklingsarbejde kobles med det organisatoriske arbejde. Hvad vil den selvejende daginstitution med det fællesskab og de børn, man hver dag har ansvaret for.
Da arbejdet med den pædagogiske læreplan er nyt, ser vi ligeledes på hvordan bestyrelsen kan være med til at støtte implementeringen og udviklingen af institutionens læreplan.

På workshoppen udarbejder hver bestyrelse derfor et arbejdsprogram for 2019, som markerer:

• Hvornår og hvordan bestyrelsen vil følge arbejdet med den pædagogiske læreplan
• Hvad bestyrelsen ellers skal og vil sætte fokus på i 2019
• Hvad bestyrelsen vil evaluere sig selv på med udgangen af 2019 og dermed hvilke resultater bestyrelsen vil opnå i løbet af året

Workshoppen ledes af Kirsten Birk Olsen fra Følgeskabet.

Praktiske detaljer
Hvornår? Torsdag d. 24. januar kl. 19-22
Hvor? Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
Hvem? Forældrerepræsentanter, ledere, souschefer og medarbejderrepræsentanter.
OBS! Da bestyrelsen på workshoppen skal arbejde med et arbejdsprogram for 2019 er det vigtigt, at lederen og minimum 2 – 3 fra bestyrelsen deltager.
Hvordan? Tilmelding senest 17. januar sker via linket her til højre

D. 4/9 2018 afholdt Gentofte Børnevenner Ledelsesforum for ledere, souschefer og afdelingsledere i vores medlemsinstitutioner. Rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann, kom og holdt et oplæg om at styrke fagligheden og den faglige ledelse i dagtilbuddene. Her kommer et kort resumé:

Lige muligheder for alle – også i vuggestuen
Hermann indledte med at tale om, at et af velfærdsstatens formål har været at sikre lige muligheder for alle. Det formål er nu rykket ned i dagtilbuddene med den nye dagtilbudslov og de styrkede læreplaner. Det skyldes, at det er grundigt dokumenteret, at tidlig indsats er en god indsats. Det koster på sigt langt mindre for samfundet, hvis man giver hjælp og støtte tidligt i et menneskes liv. Men de nye læreplaner har ikke til hensigt at nå det mål ved at ”skolificere” dagtilbuddene, da der faktisk er et historisk stort fokus på bl.a. leg og legens betydning for barnets udvikling. Opgaven for ledelsen er så at få det formål – leg – omsat til en velovervejet og præciseret praksis i den enkelte institution. ”Det er da en fed opgave” sagde han til de fremmødte ledere.

Kald dig pædagog, ikke ”voksen”
En af hans andre hovedpointer var, at pædagogerne med de nye læreplaner i hånden skal træde mere i karakter som fagpersoner. Han opfordrede derfor pædagogerne til at holde op med at omtale sig selv som ”voksne” men at være konsekvente med at omtale sig selv som pædagoger. Dette skulle kunne bane vejen for et godt professionelt partnerskab med forældrene. Et partnerskab, hvor pædagogen som fagperson kan yde faglig bistand i forbindelse med børnenes udvikling.

Pædagogisk konference: Legen frem!
D. 20/9 følger Gentofte Børnevenner op på det mål, da Ditte Winther-Lindqvist kommer og holder et oplæg om LEG i dagtilbuddene på baggrund af hendes forskning i emnet ved DPU. Konferencen er for personalet i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner.

Gentofte Børnevenner passer vi godt på de personlige oplysninger, vi modtager om dig.

Nye EU-regler gør, at du kan føle dig endnu mere tryg
EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler personlige oplysninger. Formålet med de nye regler er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018 og gælder ikke kun for Gentofte Børnevenner som forening, men for alle virksomheder. Vi hilser de nye regler velkommen, for det er vigtigt for os, at du er tryg, når du giver os dine oplysninger.

Hvad er personlige oplysninger?
Personlige oplysninger er information om dig som person. Almindelige personlige oplysninger er for eksempel dit navn, din adresse, din mail, dit telefonnummer mv.

Se vores politik om personlige oplysninger
De nye regler betyder, at vi har udarbejdet vores politik om personlige oplysninger. Af politikken fremgår det, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem og i hver lang tid de opbevares. Du kan endvidere læse om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse eller hvordan du søger indsigt i dine personoplysninger.

Det er vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse vores Persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af personoplysninger.

Tak til alle jer, der deltog i Gentofte Børnevenners Årskonference d. 14. april 2018 på Schæffergården. Der var et flot fremmøde på 106 deltagere fra hovedbestyrelsen, sekretariatet samt ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra foreningens institutioner. Dagen bød på tre inspirationsoplæg om hhv. leg, sprog og forældreinvolvering. Her kommer et kort sammendrag af dagens oplæg:

”Husk at løbe på gangen!”

Mads Brodersen fra Vends Motorik- og Naturskole var dagens første oplægsholder. Han talte om, at aktiviteten ”leg” er børns læringsstil og hvordan aktiv leg styrker børns udvikling af kompetencer bredt forstået. Derfor er det vigtigt, at legen slippes fri og at vi voksne ikke ”klipper” for meget i børnenes legetid. Der skal gives plads til at lege, hvor børn spontant har lyst til at lege – om det er så er at dreje rundt og rundt på de voksnes kontorstole eller løbe på gangene.

Brug armene, når du læser højt

Dagens næste oplægsholder var Lotte Salling, der arbejder med koblingen mellem sprog og motorik. Hun har skrevet en lang række børnebøger, der styrker både det talte sprog og kropssproget, da det er fortællinger, rim og remser med bevægelser til. Dette, viser undersøgelser, styrker evnen til at lære nye ord med hele 50 % i forhold til at lytte passivt. Hele salen prøvede at ”fagte” med til både rim, remser og også til Rødhætte, hvor Rødhætte, bedstemor og ulven havde hver sin bevægelse.

”Ti-sekunders-lim”

Forældre bør tale mere med de andre forældre, var konklusionen på Kirsten Birk Olesens historie fra den virkelige verden, hvor en lille dreng havde hørt ordet” ti-sekunders-lim”, som noget helt andet (som vi er for pæne til at gentage her). Kirsten Birk Olesen er fra Følgeskabet, der arbejder med at konkretisere og hjælpe forældreinvolvering i gang i daginstitutionerne. På en af hendes workshops arbejdede forældre og personale med at lave nogle konkrete ”leveregler” for forældresamarbejdet, f.eks. 3-meters reglen: Alt hvad der sker i en radius af 3 meter – vedrører dig. Dvs. man hilser på de børn, man møder, man hjælper, hvis der er problemer, man viser interesse for leg og aktiviteter også selvom, det ikke involverer ens eget barn.

Dagen blev afsluttet af formand for Børneudvalget Michael Fenger, der talte om, hvordan kommunen forbereder sig på den nye lov om ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet.” Bagefter var der skøn mad, god stemning og underholdning ved soulsanger Bobo Moreno i Pejsestuen.

Fortæl os gerne, hvad du syntes om dagen – der er link til undersøgelsen her til højre. Her finder du også slides fra to af dagens oplæg.