Indlæg af Annemarie Elvstrøm-Vieth

,

Kunne man friste med et webinar om Hjernen & Hjertet?

Rambøll tilbyder webinarer om Hjernen & Hjertet for fagpersoner i dagtilbud og kommunale tovholdere. Rambøll har ændret på brugerfladen for at gøre platformen nemmere at bruge. Hjernen & Hjertet er en digital platform til at skabe kvalitet i dagtilbuddet. Det er meningen, at det skal understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som […]

,

Hvem skal være årets dagtilbud?

Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL er gået sammen om at lave en pris for at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til Årets Dagtilbud. Og ikke nok med det, alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud. […]

,

Nyt magasin om tryg tilknytning i dagtilbud

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop udgivet et magasin med viden om og gode råd til at styrke den trygge tilknytning i dagtilbud. På EVA har de fokus på tilknytning i flere undersøgelser det kommende år. I dette nummer af EVA Tema kan man læse mere om, hvad forskningen siger om tryg tilknytning, og hvordan man […]

Hvordan er det nu med de mundbind i arbejdstiden??

KL har udsendt en præcisering af retningslinjerne for brug af mundbind på arbejdspladser – og hvad der egentligt er arbejdsgivers ansvar. Her er et kort resumé: Om situationer hvor der er krav om mundbind, har Arbejdstilsynet har oplyst følgende: Mundbind/visir, der skal bæres af ansatte for at begrænse risikoen for, at de bliver udsat for […]

Du kan søge op til 100.000 kr. i støtte til pædagogisk udvikling

BUPL har lige genopslået en beskrivelse af en spændende pulje, som BUPL-medlemmer kan søge midler fra til deres institution eller skole. Ansøgningsfristen er allerede d. 15. september. Man kan søge midler til projekter inden for følgende temaer: Køn, mangfoldighed og ligestilling Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid Pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer og evalueringskultur Jeres eget […]

Opdatering af corona-forholdsregler

I dag, d. 25. august 2020, har Sundhedsstyrelsen opdateret sine retningslinjer for dagtilbud og skoler i tilfælde af smitteudbrud af COVID-19. I det nye opdaterede materiale anbefales følgende: Hvis der ER holdt 1 meters afstand: Der igangsættes en konkret vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede – både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen […]

Nemmere at komme ind på meritpædagog-uddannelsen

Københavns Professionshøjskole har fået dispensation til at lempe kravene på meritpædagoguddannelsen af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fremover behøver man kun have to års relevant erhvervserfaring – i stedet for 5 år – for at søge ind på uddannelsen. Dette hænger sammen med regeringens planer for børneområdet med bl.a. minimumsnormeringer inden 2025. Det er dog svært at […]

Nyt om rengøringsudbuddet

Det bliver firmaet Alliance+, der skal stå for rengøringen i de af de selvejende institutioner, der har tilmeldt sig den nye rengøringsordning. Alliance+ har hovedkvarter i København, men har kontorer i Norge og Sverige også. De har 3000 ansatte og leverer udover rengøring også madordninger. Gentofte Kommune har på et dialogmøde med bl.a. Gentofte Børnevenner […]

Hvilke corona-regler gælder for dagtilbud nu?

Pr. 1. august trådte nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og SFO’er i kraft.  Det betyder, at alle børn nu må komme i dagtilbud og skole, men at der fortsat er krav om rengøring og hygiejne. Her er en kort oversigt: Der åbnes for alle børn, så åbningstider og børneantal, nu må være som før corona. […]